A A A

Uwaga! Nowy numer konta Przedszkola

Dyrekcja Przedszkola Samorządowego w Haczowie informuje, ze odpłatność za wyżywienie i godziny można wpłacać:

w Banku Nowym BFG S.A z opłatą.

Elektronicznie bez opłat na wskazane konto:

Przedszkole Samorządowe w Haczowie z filią w Trześniowie, Haczów 598

Nr. Konta : 62 1130 1105 0005 2481 9120 0001

W treści proszę wpisywać:

Imię i nazwisko dziecka i kwotę za wyżywienie i za godziny.

Wysokość należności wskazana będzie na tablicy przedszkolnej wg numerów ewidencyjnych dzieci.

Proszę o wpłacanie dokładnych kwot i w odpowiednim terminie.

Niedokonanie wpłat w terminie będzie skutkować naliczaniem ustawowych odsetek.

Dyrektor Przedszkola

L. Zgłobicka